Jó Barát: DEÁK FERENC - ADOMÁK 1.

Szeretettel köszöntelek a TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK közösségi oldalán!

http://taborozok.network.hu Csatlakozz te is és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 217 fő
 • Képek - 11537 db
 • Videók - 3106 db
 • Blogbejegyzések - 8249 db
 • Fórumtémák - 20 db
 • Linkek - 49 db

Üdvözlettel,
Miclausné Király Erzsébet
TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK közösségi oldalán!

http://taborozok.network.hu Csatlakozz te is és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 217 fő
 • Képek - 11537 db
 • Videók - 3106 db
 • Blogbejegyzések - 8249 db
 • Fórumtémák - 20 db
 • Linkek - 49 db

Üdvözlettel,
Miclausné Király Erzsébet
TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK közösségi oldalán!

http://taborozok.network.hu Csatlakozz te is és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 217 fő
 • Képek - 11537 db
 • Videók - 3106 db
 • Blogbejegyzések - 8249 db
 • Fórumtémák - 20 db
 • Linkek - 49 db

Üdvözlettel,
Miclausné Király Erzsébet
TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK közösségi oldalán!

http://taborozok.network.hu Csatlakozz te is és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 217 fő
 • Képek - 11537 db
 • Videók - 3106 db
 • Blogbejegyzések - 8249 db
 • Fórumtémák - 20 db
 • Linkek - 49 db

Üdvözlettel,
Miclausné Király Erzsébet
TÁBOROZÓK- ÉLETKÉPEK vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Szerény és kedélyes.

 

1848. márczius tizenötödike Deák nagy hazánkfiát véletlenségből Zalamegyében Kehidán találta.

 

Azonban a pozsonyi országgyülés hova tovább mindig élénkebben érezte Deák jelenlétének szükséges voltát.

 

Ez oknál fogva Z.-Egerszegen a hazafiak márczius 16-án közgyülést tartottak, mely 11 órakor azon végzés kimondása után oszolt el, miszerint Deák Ferencz a követség elfogadására megkérendő.

 

A Deákhoz intézett felszólitás szóról szóra igy hangzott:

 

"Kedves barátunk! Bécsben az alkotmányért vivó polgárok vére folyt.

 

Metternich absolutistikus irányu kormánya megbukott.

 

Apponyi leköszönt.

 

Ily roppant fontosságu körülmények között alkotmányunkat és a trónt a nép felkarolása által szilárditani elhatározott komoly szándokunk.

 

Szükségünk van azért reád, s bizton vártjuk minél előbbi jelenlétedet." Pozsonyban 1848. márczius 14. hiveid. Aláirva számos alsó- és felsőházi tag.

 

Nagyszámu küldöttség készült útnak Kehidára. A lelkesedés általános volt; magával ragadta a megye keresztyén és izraelita lakosait, kik hasonlóképen számosan készültek Kehidára.

 

Az ünnepélyes beszéd-tartásra a megye másod-alispánját kérték föl; ki annyira örvendett e kitüntető megbizásnak, hogy a megelőző egész éjen át nem aludt, hanem beszéde megirásával foglalkozott. Másnap bezárkózott szobájában s még ebédre sem jött ki, a tartandó beszédet magolván be.

 

Hiusága, büszkesége, reménye, ugy szólván egész valója e beszédben központosult. Nem csodálható tehát, hogy alig várta a perczet, midőn a nagy hazafi előtt elmondhatja.

 

Azonban a nagy férfit szerénysége tiltá, hogy a készülőben lévő megtiszteltetést, bármi csekély volt is az érdemeihez képest, Kehidán bevárja.

 

Értesülvén Horváth János kamarás által hozzá küldött másolatokból az országgyülési felszólitásról, s meglévén győződve, hogy Zala rendei el nem maradhatnak: már 16-án 5 órakor Z.-Egerszegre érkezett.

 

"Bejött Deák!" kiáltanak mindenütt, s néhány percz mulva megteltek szobái tisztelőivel.

 

Megjelentek tisztelkedni a városi tanács s az izraeliták előbbkelői.

 

Hat óra után megérkezett a megye másod alispánja is, s azonnal Deákhoz sietvén, megbizásának eleget akart tenni s megfelelő positurába vágta magát, hogy ki tudja hány nap óta betanult beszédét annak módja szerint ünnepélyesen elmondja.

 

Azonban Deák nem hagyta őt szóhoz jutni s a következő kedélyes szavakkal előzte meg:

 

"Ne csináljatok belőle formalitást, - ugy mond - tudom mit akartok. S ámbár roncsolt egészségem miatt tán nem fogom győzni a munkát; mindazonáltal ne vádoljon engem senki arról, hogy a haza hasznára nem tettem a mit tehettem. Elmegyek."

 

Elképzelhető a szegény alispán vigasztalhatlansága, ki több napi fáradságos munkáját látta Deák szörnyü előzékenysége által ilyeténképen kárba veszni.

 

Pedig hogy neki készült! Hogy kiszámitotta beszédének hatását a tisztelgőkre és Deákra magára! -

 

 

 

Hetven-kedő.

 

Mint általánosan tudva van, Deák Ferencz az "Angol királynő" szállodában lakik sub numero hetven-kettő.

 

Természetesen minden vidékről feljövő hazafi első kötelességének tartja őt fölkeresni, s a szállodai portás úgy tudja már a rendet, hogy a mint valaki azt mondja "Deák Ferencz" ő csak az ajtószámmal felel rá.

 

Igy érkezik oda egy fiatal meg egy öreg hazafi, a fiatal beszól a kapupáholyba:

 

"Deák Ferencz."

 

Visszafelelnek rá neki:

 

"Hetven-kedő."

 

- De már azt kikérjük magunknak, - mordul fel erre az öregebbik hazafi, - hogy Deák Ferenczet ne nevezze nekünk senki hetvenkedőnek, mert ő nem hetvenkedő.

 

 

 

A római császár.

 

A sok országboldogitó és kiegyenlités készitő között, a kik Deákot a mult években, tarkánál tarkább projectumaikkal mulattatták, volt egy tisztelt polgártárs, a kinek oly komplikált közjogi tervezetei voltak, hogy többszörös látogatás után maga Deák is kénytelen volt megvallani, hogy nem képes megérteni azokat.

 

Akkor a projektumkészitő megkisérté őt irásban felvilágositani.

 

Ekkor Deák még kevésbbé értette a dolgot.

 

Végre kap tőle egy levelet, melyben az illető nagy bizalom és titoktartás föltétele mellett csak kivallja azt a titkot, miszerint ő folyó évi január hó negyedikén reggeli három és négy óra között, - fölkenetett római császárnak.

 

Ekkor aztán egészen értette Deák az emberét.

 

 

 

Deák-adomák.

 

Nem régiben vidor társaság volt Deáknál együtt. A komoly vitákat pattogó élczek, tréfás adomák váltak föl. Egyik szó a másikat hozta; a többi közt kérdi valaki, hogy vajjon a lapokban hébe-korba megjelenő Deák-adomák mind csakugyan Deáktól valók-e?

 

Mire Deák mosolyogva jegyzé meg, hogy ő egynémely Deák-adomához ép olyan rokonságban áll, mint a budai keserű-vizhez, mely szintén "Deák-viznek" neveztetik; pedig ő se nem tulajdonosa, se pedig használatára nem vágyódik.

 

 

 

Megbélyegezve!

 

1866. márczius havában Deák Ferencz arczképe lefoglaltatott; nem ugyan rendőrileg, hanem az árvaintézet javára.

 

Ugyanis nagy hazánkfia az előtt néhány évvel csupán azon feltétel alatt engedte magát levétetni, hogy az arczképek jövedelme a nevezett intézetnek essék osztályrészül.

 

A városi tanács ennek folytán a hiteles kiadásu arczképek mindegyikét saját pecsét-bélyegével látta el, hogy ekként gátat vessen az üzérkedésnek.

 

Ennek daczára annyi nem bélyegezett Deák-arczkép került a piaczra, hogy a városi tanács szükségesnek látta a nem hiteles kiadásu arczképeket a jótékonyczélu intézet érdekében elkobozni, és azontúl a közönség csak bélyegezett Deákot kapott!

 

Ily áron még Deák Ferencz is szivesen tűrte a bélyeget.

 

 

 

Majd megegyeznek!

 

Mindenki tudja, hogy az emlékezetes 1867-ki államjogi kiegyezést az ugynevezett hatvanhetes bizottság élénk, közbe-közbe heves vitái előzték meg.

 

A többi közt Nyári Pál - e jeles casuista - a következő fogas kérdéssel vélte Deákot zsák-utczába szorithatni:

 

"Valamint Magyarországnak, ugy az osztrák császári birodalomnak is önálló, független törvényhozásának és annak felelősséggel tartozó független kormányzatának kell lenni. Ha ez igy van, - folytatá diadalmasan - bátorkodom kérdeni, hogy a 29. §-ban emlitett közös minisztérium ki által fog kineveztetni??? -

 

Nézetem szerint ezt az osztrák császár nem teheti, mint osztrák császár; mert akkor a magyar király souverain jogát sértené meg. A magyar király ismét nem teheti, mert ez által az osztrák császár fejedelmi jogába vágna. Miként lehet tehát e fontos kérdést megoldani?" -

 

Az egész hallgatóság feszült figyelemmel és kiváncsian nézett Deákra; szentül hitte, hogy erre Deák se tud majd - mint Jókai mondani szokta - kadencziát találni.

 

Deák nyugodtan és komolyan válaszolt:

 

"Én azt hiszem, hogy ő Felsége a magyar király és ő Felsége az osztrák császár majd csak megfognak egyezni "maguk közt" stb. Én a dolognak más megfejtését nem tudom."

 

E válasz általános derültséget keltett; tán a benne előforduló igének és névmásnak többes számba tétele által; a mivel Deák mintegy tulhajtotta, karrikirozta Nyári éles ellentétet kereső dilemmáját; lévén az osztrák császár és a magyar király egy és ugyanazon egy személy.

 

 

 

Deák helye.

 

P-y országgyülési követnek az a rút szokása volt, hogy valahányszor Deák egyik vagy másik okból az ülésen jelen nem volt, ő az "ország bölcsének" helyére ült.

 

Pedig P-y nemcsak bölcs nem, de sőt egyike volt az országgyülés legellenszenvesebb alakjainak.

 

Egyszer ismét épen Deák helyén ült, még sem ragadt rá semmi ama hely iránti tiszteletből; és az épen beszélő szónokot illetlen módon félbeszakitotta.

 

"Igaz - vágott vissza a beszédéből kizavart K-y -, csak nyers vas a mi lényünk; de a nyers vasból lehet baltát késziteni a faragatlan tuskók számára."

 

A ház méltán nevette ki a Deák helyét be nem töltő esopusi alakot. -

 

"Hja! azon helyet - mondák képviselőtársai nevetve - könyebb elfoglalni mint betölteni!"

 

 

 

A kabát.

 

18...ben Magyarországon, az alkotmányos élet eme "klasszikus földjén" a honfiaknak még csak mukkaniok sem volt szabad.

 

Az absolut uralom sötét korszakában éltünk.

 

Deák véleményére azonban, még azon időben is sokat adtak a bécsi urak.

 

De Deák akkoriban csak "hallgatása" által adta ékesenszólásának jeleit.

 

Az már "valami" volt, ha néha néha nagy ritkán mély értelmü példálódzásban válaszolt az ellenfél kihivásaira vagy tudakozódásaira.

 

Mert "Fühler"-ekben akkor sem volt hiány; szerettek volna a bécsi urak Magyarországgal olyan kiegyezés-félére lépni, ha könyü szerével juthattak volna hozzá.

 

Persze csak ugy, hogy az osztrák kecske is jól lakjék; s a magyar barátság: a káposzta is meg legyen.

 

A többi közt egyszer az akkori teljhatalommal biró államminiszter is (Bach?) tett kisérletet Deák ide vonatkozó nézeteit kipuhatolandó.

 

Megbizott vele egy ó-conservativ magyar államférfiut, ki Deáknál bejáratos volt.

 

Ez az uri ember - kit nem bánom nevezzünk A-y grófnak - egy szép "holdvilágos délután" beállit Deákhoz s nagyot kerülve végre kisüti diplomácziai küldetésének czélját.

 

"Az osztrák kormány - folytatá A. gróf - megadná Magyarországnak a teljes politikai önállóságot, kivévén a kül-, a had-, és pénzügyeket."

 

- Nekem van egy kabátom - viszonzá Deák; - ha három gomb hiányzik róla, gombolhatom én aztán akár felülről lefelé, akár alólrul fölfelé: soha ugy be nem gombolhatom, hogy a hiány észre ne legyen vehető. Mert ha fönn kezdem a begombolódzást és a következő lyukat a következő gombra illesztem, akkor alul csüng le kabátom egy része; ha megforditva, akkor fönn. -

 

A. grófnak sem volt sürgősebb dolga, mint Deák hasonlatát azonos módon megvinni Bécsbe az államminiszternek.

 

Ez nagyon zokon vette Deák példálódzását és hogy szörnyü haragjának megfelelő kifejezést adjon, a következő szavakra fakadt:

 

"No, jó! Akkor levágatjuk a gombokat mind a kabátról!"

 

A. gróf később egyszer a miniszter e fölkiáltását is elbeszélte Deáknak; mire ez vállat vont és egykedvüleg viszonzá:

 

- De már úgy a kabát meg épenséggel nem lesz begombolva. -

 

 

 

network.hu

 

 

network.hu

 

Címkék: anekdoták

Kapcsolódó hírek:

  Deák Ferenc anekdóták 2.

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Rádiné Zsuzsa 1 órája új blogbejegyzést írt: Történetek Adventre 11

Rádiné Zsuzsa 1 órája új blogbejegyzést írt: Erdély tájain - TIBÓD

Miclausné Király Erzsébet 16 órája új képet töltött fel:

Milyen_unalmas_lenne_2111322_8192_s

Miclausné Király Erzsébet 16 órája új képet töltött fel:

Aranyosiervinkimondaniaszotszeretlek_2111321_2572_s

Miclausné Király Erzsébet 22 órája új videót töltött fel:

Rádiné Zsuzsa írta 23 órája a(z) SZÉP GONDOLATOK, BÖLCSESSÉGEK fórumtémában:

Kocsis Imre: Adventi várakozás /Részletek az írásból/...

Rádiné Zsuzsa 23 órája új képet töltött fel:

Darvas_ferenc_advent-001_2111290_4312_s

Miclausné Király Erzsébet 1 napja új képet töltött fel:

Jolie_taylorajandek_legyen_minden_perc_2111280_5283_s

Miclausné Király Erzsébet 1 napja új képet töltött fel:

Lazar_horvath_zsuzsa__jezusvaras_2111275_3251_s

Miclausné Király Erzsébet 1 napja új képet töltött fel:

Akkor_vagy_igazan_szabad_2111270_2307_s

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu